αυτοκίνητα-σε-τιμή-300-ευρώ-πότε-ανοίγει-1219

Αυτοκίνητα σε τιμή 300 ευρώ: Πότε ανοίγει η αποθήκη με τα 62 οχήματα που δημοπρατούνται

Δημοπρασία αυτοκινήτων: Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 9/3/23 μέχρι και 13/3/23 από 08:30 έως 13:30

Επιβατικά και φορτηγά αναμένεται να εκποιηθούν στις 14 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, στην αποθήκη του Τελωνείου Πατρών (Κτήριο Λιμένα Γούναρη 1, Πάτρα), με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης, ενώ ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε κατάστασης.

Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 9/3/23 μέχρι και 13/3/23 από 08:30 έως 13:30. Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Β’ 3420/2016).

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στην διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των νέων όρων πώλησης που ισχύουν, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους: Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την καταβολή του 20%, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού και μόνο για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες θα γίνονται δεκτές αυστηρά εντός των 30 αυτών ημερών.

Δημοπρασία: Αναλυτικά η λίστα για να επιλέξετε τι σας συμφέρει

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ