ενεργά-προγράμματα-εσπα-2023-οι-δικαιούχ-4978

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ 2023: Οι δικαιούχοι που θα λάβουν από 20.000 έως 200.000 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

ΕΣΠΑ 2023: Όσα πρέπει να ξέρετε για τις δύο δράσεις που «τρέχουν»

Από τις 22 Μαρτίου έχει αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ 2023. Πρόκειται για τη δέσμη δράσεων«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»  που θα δώσει την ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναβαθμιστούν.

Πιο συγκεκριμένα η «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €700 εκατ., οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων και η δέσμη δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων, προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Δύο δράσεις

Η δέσμη δράσεων χωρίζεται στις δύο παρακάτω δράσεις:

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν ευρωπαϊκό κανονισμό των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Η επιχορήγηση δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και €1 εκατ.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε έως 40%.

Η επιχορήγηση δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες “Πράσινης Μετάβασης” GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από €30 χιλ. έως και €200 χιλ.

ΕΣΠΑ 2023: Σε ποιες περιφέρειες έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) για τις δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Προϋπολογισμός: €700 εκατ.

Πράσινος Μετασχηματισμός: €300 εκατ. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: €400 εκατ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το πρόγραμμα δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η αξιολόγηση και επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται με τη σειρά που αυτά υποβάλλονται (FiFo), δηλαδή με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ποιοι τομείς δικαιούνται τις επιδοτήσεις για το ΕΣΠΑ 2023

Η δράση επιδοτεί ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενίσχυσης δαπανών θα γίνεται κατά περίπτωση και αφού τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάσουν όλες τις συμβάσεις δικαιοχρησίας.

Επίσης, μπορούν να κάνουν αίτηση και οι ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ. εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής

Χαρακτηριστικά των δράσεων

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο σε μία από τις τρεις (3) υπό-δράσεις, ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητάς της.

Στις δράσεις αυτές δεν μπορούν να επιδοτηθούν νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αλλά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό, οι οποίες έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ