ζαλίζουν-τα-κέρδη-του-κροίσος-ο-καρέ-45377

Ζαλίζουν τα κέρδη του: «Κροίσος» ο Καρέλιας, τόσα λεφτά έβγαλε σε 1 μόλις χρόνο, τον ζηλεύουν & οι Βασιλιάδες

Οι καθαρές κερδοφορίες του Ομίλου Καρέλιας ανήλθαν στα 86,8 εκατομμύρια ευρώ το 2023, ενώ το μέρισμα ανήλθε σε 12,4 ευρώ ανά μετοχή.

Παρά τις πολύπλοκες παράμετρους του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι έντονες πιέσεις από την πληθωριστική ανάπτυξη και οι αυξήσεις στη φορολογία του καπνού, η απόδοση του Ομίλου κατά το έτος 2023 χαρακτηρίζεται ως απολύτως ικανοποιητική.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν από 1,265 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,324 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το EBITDA μειώθηκε από 110,1 εκατομμύρια ευρώ σε 104,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από 85,3 εκατομμύρια ευρώ σε 86,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στην 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 713,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό θετικό ταμείο ανέρχεται σε 695,84 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις του Ομίλου σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διάρκεια.

Η διοίκηση της Καρέλιας προτείνει να διανείμει μερίσματα ύψους 12,4 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρει ο όμιλος στις οικονομικές του καταστάσεις.

Παρά τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν γεωπολιτικές εντάσεις, έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αστάθεια στα κόστη ενέργειας και μεταφορών, καθώς και αυξήσεις στη φορολογία καπνού σε διεθνές επίπεδο, η επίδοση του Ομίλου κατά το έτος 2023 θεωρείται πλήρως ικανοποιητική. Ο Κύκλος εργασιών αυξήθηκε, η κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, και οι ταμειακοί διαθέσιμοι πόροι ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Συνεχίζοντας τη θετική αυτή πορεία, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος 12,40 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην ελληνική αγορά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, παρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων τσιγάρων κατά περίπου 8,5%, ενώ και ο καπνός για στριφτό τσιγάρο διατήρησε τα επίπεδα του 2022.

Στις διεθνείς αγορές, οι πωλήσεις τσιγάρων παρουσίασαν μια ελαφρά αύξηση περίπου 2%, ενώ ο καπνός για στριφτό τσιγάρο αυξήθηκε κατά περίπου 14%. Ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας, οι πωλήσεις τσιγάρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά περίπου 5%, ενώ σημειώθηκε ελαφρά πτώση στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Η άνοδος των πωλήσεών μας στη Σερβία, το Κόσσοβο και τη Βοσνία αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των φορτώσεων προς την Αλβανία και την Κροατία.

Επιπλέον, οι όγκοι μας προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν, με εντυπωσιακές αυξήσεις στην Ισπανία (+6%), τη Σλοβακία (+3,5%) και το Λουξεμβούργο (+11%). Αυτή η εξέλιξη αντιστάθμισε τη μείωση των πωλήσεων στη Γαλλία, όπου η δραματική αύξηση της φορολογίας καπνού οδήγησε σε συρρίκνωση της αγοράς.

Στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε, κυρίως λόγω των αυξήσεων στη φορολογία καπνού ή της νομοθετικής επιβολής αυξημένων λιανικών τιμών των καπνικών προϊόντων.

Καρέλιας: Η Ανατολική Αγορά

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα σημείωσε ο Όμιλος στις αγορές ταξιδιωτικής λιανικής στην Άπω Ανατολή, τη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Τουρκία (τσιγάρα +24%, καπνός +64%), καθώς επέστρεψε η τουριστική κίνηση στα επίπεδα του 2019 και αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας.

Αντίθετα, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, οι πωλήσεις μας μειώθηκαν, εκτός από την αγορά της Μολδαβίας.

Παρά την έλλειψη σημαντικών συναλλαγματικών αποθεμάτων στις αγορές της Βορείου Αφρικής, καταφέραμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα των πωλήσεών μας στα επίπεδα του 2022, προσαρμόζοντας την τιμολογιακή μας πολιτική στις οικονομικές συνθήκες αυτών των χωρών.

Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, απαλλαγμένος από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ, αυξήθηκε κατά 8,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας τα 278 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, λόγω των έντονων ανατιμήσεων στις τιμές εξαγοράς πρώτων υλών, κυρίως καπνού και υλικών φιλτροποιίας, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες αναφορές, το μικτό περιθώριό μας (επί καθαρού κύκλου εργασιών) μειώθηκε από 50,7% το 2022 σε 44,8% το 2023.

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, αυτά σημείωσαν μια ελαφρά μείωση κατά 1% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας τα 110,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, προέκυψαν από τα εξαιρετικά ακίνητα διαθέσιμα μετρητά και τα υψηλά επιτόκια στις διεθνείς αγορές. Αυτά δεν μόνο αντιστάθμισαν τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την πτώση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά και κάλυψαν σημαντικό μέρος της απώλειας στο κέρδος πριν από τη φορολόγηση.

Καρέλιας: Οι προοπτικές

Κατά το 2023, ο πληθωρισμός υπερέβη τις προβλέψεις, παρά τις πολιτικές αυξημένων επιτοκίων που υιοθέτησαν οι κυριότερες κεντρικές τράπεζες.

Λόγω του διαρκούς πληθωρισμού, η πιθανή μείωση των επιτοκίων αναμένεται να είναι πιο σταθερή, κάτι που θα ευνοήσει την κερδοφορία του Ομίλου λόγω των μεγάλων διαθέσιμων κεφαλαίων.

Όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών, η κύρια πρόκληση προς το παρόν είναι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές κτήσης καπνού, λόγω των περιορισμένων προσφορών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στις κύριες χώρες παραγωγής (όπως Βραζιλία, Ζιμπάμπουε κ.λπ.) και του περιορισμού των εξαγωγών από την Κίνα. Αυτή η τάση δεν φαίνεται να επιβραδύνεται, αντίθετα με τις τιμές άλλων υλικών που φαίνεται να απαλύνονται σταδιακά.

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις κατά τους πρώτους μήνες του 2024 φαίνεται να αυξάνονται ελαφρώς, τόσο για τα τσιγάρα όσο και για τον καπνό, με τις premium μάρκες μας να κερδίζουν μερίδια αγοράς.

Ταυτόχρονα, η σταθερή ζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις μας στα τουριστικά καταστήματα, ενώ η πρόσφατη άρση περιορισμών στην αγορά καπνικών προϊόντων από τους επισκέπτες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να επιφέρει πρόσθετες θετικές επιπτώσεις στις πωλήσεις μας.

Ωστόσο, προβλέπεται αυξημένος ανταγωνισμός από προϊόντα εναλλακτικής νικοτίνης, μερικά από τα οποία έδειξαν ανοδική τάση στο μερίδιο της αγοράς τους τους προηγούμενους μήνες.

Όσον αφορά τις διεθνείς πωλήσεις μας, αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν κατά κύριο λόγο τα ίδια μοτίβα και τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2023.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες των Βαλκανίων φαίνεται να παρουσιάζουν ανοδική πορεία κατά τους πρώτους μήνες του έτους, αντισταθμίζοντας έτσι τις ελαφρές μειώσεις στις τιμές πώλησης προς τις περισσότερες από αυτές τις αγορές. Αυτές οι μειώσεις ήταν αναγκαίες για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος, εν μέσω των συνεχών αυξήσεων στους φόρους του καπνού.

Αντίθετα, παρατηρείται ελαφρά πτωτική τάση στις πωλήσεις μας στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία κατά τους πρώτους μήνες, ίσως επηρεασμένη από το γεγονός ότι το Ραμαζάνι του 2024 συμπίπτει με το τέλος του πρώτου τριμήνου, καθώς και από τη σημαντική πτώση της τουρκικής λίρας κατά περίπου 40%.

Όσον αφορά τους όγκους πωλήσεων μας στις αγορές της Βορείου Αφρικής, παρατηρείται μια ελαφρά μείωση κατά τους πρώτους μήνες, και αυτό λόγω των ίδιων αιτιών (του Ραμαζανιού κλπ.).

Η αύξηση του πακέτου διάσωσης προς την Αίγυπτο από το ΔΝΤ μειώνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, αλλά οι επιπτώσεις από την πρόσφατη μερική ελευθέρωση της ισοτιμίας του νομίσματος της Αιγύπτου είναι δύσκολο να εκτιμηθούν πλήρως αυτήν τη στιγμή. Επίσης, η τουριστική κίνηση και, κατ’ επέκταση, οι πωλήσεις μας στα καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής στην περιοχή αναμένεται να επηρεαστούν από τις γενικότερες εξελίξεις στη Γάζα και την Ερυθρά Θάλασσα», καταλήγει ο όμιλος.

Καρέλιας: Αύξηση και εντός

Στην ελληνική αγορά, παρά τον επίμονο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα κατά περίπου 8,5%. Αυτό αποτέλεσμα τόσο της ενίσχυσης των μεριδίων των περισσότερων σημάτων όσο και της αυξημένης δραστηριότητας στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής. Στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, παρά την ελαφρά συρρίκνωση της κατηγορίας, οι πωλήσεις κινήθηκαν στα επίπεδα του 2022, βελτιώνοντας έτσι και εδώ τα μερίδια.

Στις διεθνείς αγορές, ο όγκος πωλήσεων στα τσιγάρα παρουσίασε ελαφρά αύξηση περίπου 2%, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση ήταν περίπου 14%. Στην αγορά της Βουλγαρίας, ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά περίπου 5% στα τσιγάρα, ενώ ελαφρά μειωμένα ήταν τα πωλητήρια στον καπνό για στριφτό τσιγάρο.

Στη Σερβία, το Κόσοβο και τη Βοσνία, η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των εξαγωγών προς την Αλβανία και την Κροατία.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι όγκοι προς τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιβραδυμένη αύξηση των σημάτων μας στην Ισπανία, τη Σλοβακία και το Λουξεμβούργο. Αυτό κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση των πωλήσεων στη Γαλλία, λόγω της δραματικής αύξησης των φόρων καπνού. Στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, παρατηρήθηκε μείωση των πωλήσεων, κυρίως λόγω των αυξήσεων στη φορολογία καπνού και των νομοθετικών αυξήσεων στις τιμές λιανικής των καπνικών προϊόντων.

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ